Ludvida

O mně


Kde mě najdete ?Život s hudbou

Celý můj život provází hudba. Byla jsem sborovou i sólovou zpěvačkou, houslistkou i orchestrální hráčkou, tanečnicí, učitelkou hudební výchovy, odbornou asistentkou na Hudební katedře, lektorkou, dramaturgií hudebních festivalů, sbormistryní, dirigentkou… A vším jsem byla velice ráda.

Ve svém profesním životě jsem jako dirigentka pracovala s devíti komorními i symfonickými, amatérskými i profesionálními orchestry, unikátně dokonce s posádkovou hudbou.

Jako sbormistryně jsem vedla sedm pěveckých sborů dívčích i smíšených, komorních i velkých, často festivalových.

Zde nabízím některé moje nahrávky:

Litomyšlský symfonický orchestr 1998

G. F. Händel Vodní hudba, Alla Hornpipe

Komorní o orchestr Hudební mládeže 1998

Václav Vodička: Sinfonia in C Allegro
živá nahrávka

Capella Bioni 1992

J. S. Bach: Air z Orchestrální suity D dur
živá nahrávka

Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové

J. S. Bach Koncert d moll pro dvoje housle a orchestr 2. věta
sólo: Marie Kováříčková, Dalibor Hlava
živá nahrávka

Pěvecký sbor Smetana Hradec Králové 2005

C. Monteverdi: O Primavera

Pěvecký sbor Smetana Hradec Králové 2005

A. Dvořák: Napadly písně v duši mou z cyklu V přírodě
živá nahrávka

Smíšený sbor Univerzity Hradec Králové 2007

N. Luboff Sanctus z Africké mše

Smíšený sbor Univerzity Hradec Králové a Orchestr Hradec Králové 2007

J. Pavlica: Sanctus z Missa brevis
živá nahrávka

Ženský sbor Univerzity Hradec Králové 2009

A. Dvořák: Hoře z Moravských dvojzpěvů
klavír: Michal Chrobák
živá nahrávka

Chorus Magistri a hosté 2012

Ó lásko (úpr. O. Halma)
živá nahrávka